2014. december 31., szerda

Seregek - Megélhetési háborúskodás, avagy a Svéd Királyság seregeiA harminc éves háborúban edződött svéd hadsereg méltán számított kora egyik legjobbjának. X. Károly Gusztáv nem változtatott a sikeres előd remekművén, így az Európa csataterein harcoló svéd sereg legénysége és vezérkara nagy tapasztalattal rendelkezett, jól alkalmazta a fegyvernemek közti együttműködést, fegyelmezetten hajtotta végre a parancsokat és komoly tüzérséggel vonulhatott fel.


A hazai területektől rendszeresen távol harcoló svéd parancsnokok az utánpótlásnak és logisztikának nagy figyelmet szenteltek, de a folyamatos ellátást és a hadsereg hosszútávú fenntartását csak a meghódított területek szervezett kifosztásából tudták megoldani, ami állandó elégedetlenséget és lázongást szított. A sereg emberállományát sem tudták kizárólag a Svéd Királyság alattvalóiból feltölteni, bár komoly sorozási és kedvezményezési rendszert vezettek be, még így is szükség volt a főként protestáns államokból érkező  (német, németalföldi, skót, de akadtak franciák is) zsoldosok felbérlésére és folyamatos fizetésére.

A Lengyel-Litván Unió ellen induló fősereg a területi adottságokhoz (hatalmas távolságok, fejletlen úthálózat) alkalmazkodva főként reiterekből és dragonyosokból állt. A svéd haderő tartását biztosító gyalogság és tüzérség csak a háború kezdeti, északi szakaszában volt képes lépést tartani a lovassági alakulatokkal, később várak és városok helyőrségeként szolgáltak és csak a tervezett, jelentősebb csatákban tudtak részt venni. A kezdeti jelentős sikereknek, a hatalmas területek elfoglalásának és megszállásának az ára a svéd sereg elaprózódása volt, a szétszórt svéd egységekkel az egyre szaporodó felkelő csapatok növekvő hatékonysággal vehették fel a harcot. A támadó szerepből védekezőbe szorult svéd haderő utolsó offenzívájára az 1657. évben az Erdélyi Fejedelemséggel szövetségben került sor. Ezt követően főként megerősített pontok védelmével kívánta befolyását megtartani és fő hadszíntérként Dániára koncentrált.

A mozgékony portyázó hadviselés nem erőssége a svéd seregnek, azzal ga(rá)zdálkodik, amije van és mindezt idegen területen kénytelen a lehető legjobban kivitelezni. A svéd seregre vonatkozó különleges szabályok szerint a komoly alaki kiképzésben, sulykolásban részesült svéd egységek, a tüzérséget kivéve 2 különleges manővert hajthatnak végre és lőhetnek (szemben az átlagos 1 különleges manőver és lövéssel), fegyelmezettek, ezért az ellenség váratlan felbukkanása miatt tett moráltesztjeiket újra dobhatják. Azonban nem csak előnyökkel jár, ha valaki a svéd sereget irányítja: a kis létszámú századok miatt páncél tesztre dobott 0 eredmény után eggyel csökken az egység ereje és minden három elmenekült talp után egy veszteség pont jár, mert a kifosztott helyi lakosság, amikor csak teheti bosszút áll a betolakodókon.


A svéd seregről általánosságban elmondható, hogy létszámához képest abszolút mértékben is fejlett és képzett tisztikarral rendelkezik. A fegyelmezett és alaposan kiképzett gyalogság, valamint a korszerű és nagy létszámú tüzérség képezi a sereg gerincét. A dragonyosok ezen gerinc mozgékonyabb, jól helyezkedő, de gyalogosan harcoló részét adják, lovas harcra nem alkalmasak. A lovasság kizárólag különféle reiterekből, vagyis  lassú, zárt rendben manőverező és harcoló nehéz lovas alakulatokból áll: sima "bőrös-pisztolyos"(alap), páncélos (védettebb), arkebuzos (messzebb lőhet), és ezek változatai, például a páncélos arkebuzos, történelmileg helyesen lehet nemzeti és zsoldos reitereket is verbuválni.

A svédek két portya listát kaptak a "Tűzzel-vassal" szabálykönyvben, a hírek szerint a hamarosan megjelenő "Özönvíz" kiegészítőben az adott korszakhoz módosítják őket. Ezeken felül szabadon elérhető a "Legyőzhetetlenek" lista, ami a Dániában beavatkozó veterán svéd csapatok hadrendjét tükrözi. Röviden jellemezve őket: a portyák alapját a reiterek képezik, őket lehet további reiterekkel, esetleg dragonyosokkal és muskétásokkal (ez esetben ezredágyúkkal is) kiegészíteni, nagyon hasznos segítséget nyújthatnak a tisztek.

Az egységekről részletesebben:

Reiterek (rajtárok):

Két alaptípusa a nemzeti és a zsoldos. A nemzeti, vagyis svéd és finn legénységű századok lehetnek páncélosak, bár nem jellemző, egyébként minden tulajdonságukban megegyeznek a zsoldos századokkal, egyet kivéve: nem lehet arkebuzzal felszerelni őket. Veterán nemzeti reiterek is léteznek. A zsoldosok hozhatnak arkebuzt, így javul a tűzerő és a lőtáv valamicskét, de lőfegyveres gyalogsággal így sem érdemes tűzpárbajba bonyolódniuk, lehetnek páncélosak és sok veterán század is van köztük. Nehéz lovasok, ez üldözésénél, menekülésnél, manőverezésnél hátrányos.


Karakolozhatnak - soronként felvonulnak és elsütik a pisztolyukat, arkebuzukat az ellenségre, majd visszatérnek a kiindulási helyükre.  Lőhetnek rohamban, vagyis kis szerencsével veszteséget okozhatnak mielőtt összecsapnak a megrohamozott alakulattal, nagy szerencsével megfutamíthatják azt. A közelharcban is használhatják a pisztolyaikat, ami növeli a sebzés esélyét, valamint jó taktikai fegyelmüknek köszönhetően előnyben vannak a közelharc eredményének kiszámításakor. A védettségük elég jó, a páncélosoké nagyon jó. Használható lovasok, de csodát ne várjunk tőlük.

Dragonyosok:

Lovasított gyalogság, ami mozgékony, amíg lovon van, de lovasként nagy hátrányban van ellenfeleivel szemben. Lóról szállva hatékonyan harcol a félmuskétájával - kiképezték ellenmenetelésre (első sor lő, hátramegy, második felfejlődik lő...) és össztűzre (mindenki egyszerre süti el a félmuskétát, a golyózápor demoralizáló hatása hasznos lehet). Kiváló védhető tereppontok elfoglalásában és megtartásában. Amennyiben egyik századukat hátrahagyják a lovak őrzésére, visszaszállhatnak, hogy mozgékonyabbak legyenek. Veteránjaik jobban harcolnak.

Gyalogság:

Svéd módira a megszokott nemzeti - zsoldos kettősség itt is megtalálható. A nemzeti gyalogos egységek pikások vagy muskétások. Veterán nincs köztük. Pikás-lőfegyveres formációt alkothatnak, a pikásoknak jó taktikai fegyelmük van (előny a közelharc eredményénél), a muskétások képesek ellenmenetelni és össztüzet lőni, muskétáik miatt elég távolra és hatékonyan.  Páncélzat nem jellemző. Védelmi állásokat alakíthatnak ki hordozható eszközökkel (cheval de frise - tüskés ló).


A zsoldos gyalogos ezredek képességei nagyjából megegyeznek a fentiekkel, fő különbség, hogy veteránok is akadnak köztük és kétféle felszerelésük lehet: régi típusú - páncélos, sisakos pikásokkal, spanyol muskétás lövészekkel (akik fegyverük miatt nem tudnak össztüzet lőni, de messzebbre és hatékonyabban lőnek) és új típusú, ami a legénység származásától eltekintve mindenben azonos a nemzeti ezredekkel. Portya szinten csak muskétások hozhatók.

Tüzérség:

Portya szinten a könnyű ütegek, vagyis az ezredágyúk állnak rendelkezésre, melyből akár kettő is hozható. Egyébként közepes tüzérségként léteznek 6 és 12 fontos ágyúk is, komoly tűzerővel és lőtávval. A tüzérség nagyon sérülékeny, de ha vigyáznak rá és jól használják rendkívüli pusztítást képes okozni.

Összegzésként elmondható, hogy a Svéd Királyság hadereje tervezett csatákhoz kiváló, a gyalogsága jól szervezett, tapasztalt és kiváló tisztek vezetik, nagy tűzerővel rendelkezik mind a gyalogsági tűzfegyvereket, mind a tüzérséget tekintve. Lovassága közepesen erős, a legtöbb feladat ellátására alkalmas, de nem kiváló. A legnagyobb gondot az alacsony létszám és a gyenge manőverezhetőség, mozgékonyság jelenti.

2014. december 24., szerda

Kedvcsináló - "Özönvíz" bemutatkozó videoAz "Özönvíz" kiegészítő angol kiadását megelőzően készült hangulatos bemutatkozó filmben hallható szöveg magyarul:

"1655 nyarán viharfelhők gyülekeznek a Lengyel-Litván Unió felett. A kozák felkelés ellen már jó néhány éve háború folyik, 1654-ben Moszkva minden erejével lecsapott Litvániára és most új ellenség kél északon: a Svéd Királyság. A népes svéd sereg, soraiban a harminc éves háborút is megjárt veteránokkal a merész és ambiciózus X. Károly Gusztáv király vezérletével váratlanul lecsap a kivéreztetett Unióra. A svéd diadalmenet láttán Brandenburg, a lengyel király vazallusa, árulás mellet dönt és a svédek szövetségeseként szembefordul urával. Délről másik fenyegetés közeleg a II. Rákóczi György vezette Erdélyi Fejedelemség támadó csapatainak képében. Az állandó konfliktusok közepette meggyengült nemesi Köztársaság az összeomlás szélén tántorog... úgy tűnik a legkisebb kudarc elég és az ellenség özöne ellepi az országot. A nemesi felkelés megadja magát. Varsó elesik. II. János Kázmér király Sziléziába menekül. A sorozatos vereségektől demoralizált sereg csatlakozik a győzedelmes svédekhez..."

"Időközben, a háború menete lassan megfordulni látszik: Gdansk védői makacsul ellenállnak, egyre több nemesekből és parasztokból álló csoport folytat gerilla harcot a betolakodók ellen, és számos lengyel alakulat pártol vissza a svéd oldalról. A svédek Brandenburg és Erdély támogatását magukénak tudva, nagyszámú hadaikkal alaposan berendezkedtek lengyel és litván földön, nem szándékoznak könnyen feladni, amit eddig megszereztek. De az emelkedő áradatot nem lehet megállítani: a gerilla harc erősödik, reguláris alakulatok állnak át a svédektől, a király visszatér és megkezdődik a háború."

"Az "Özönvíz" a "Tűzzel-vassal" történelmi wargame első kiegészítője, amely a fenti eseményekre fókuszál és számos változást és új elemet hoz a játékba. Mindenekelőtt három új hadsereg kerül bemutatásra: Erdély, Rákóczi fejedelem serege délről érkezik, ahol zsákmányszerző portyázói dúlják a vidéket, míg főereje a svéd szövetségesekkel keresi a találkozást. A Német-római Birodalom, katonáinak régi elszámolni valójuk van a svédekkel, a harminc éves háborúban elszenvedett vereségeik még mindig frissen élnek az emlékezetükben. Tapasztalt tábornokok vezetésével birodalmi vértesek és dragonyosok érkeznek az Unió és Dánia megsegítésére. Éljen soká a császár! Brandenburg nagy-választófejedelme trükkös játszmát folytat a háborús felek között manőverezve. A brandenburgi-porosz hadsereg értékes tapasztalatokat szerez Lengyelország, Poroszország és Dánia csataterein. Új európai hatalom van felemelkedőben."

"Minden most megjelenő sereg gyönyörű illusztrációkkal és alapos történelmi háttérrel kerül bemutatásra. A konfliktus főbb szereplőinek hadseregei, legyen az a svéd vagy a lengyel-litván a korszak sajátosságainak megfelelően átszervezésre került. Mindkét sereg új portya és hadosztályszintű sereglistákat kapott, továbbá az "Özönvíz" kiegészítő tíz új portya szcenáriót is tartalmaz. A kick starteres kampányban új elérhető célok is... .... Fogadd el a kihívást, válassz oldalt, légy része a történelemnek! "Özönvíz", Északi Háború 1655-1660!"

    

2014. december 22., hétfő

Ismerd az ellenségedet! - Svéd KirályságTűzerő és fegyelem a svéd hadigépezet fő erősségei. A svéd gyalogság tűzokádó négyszögei valódi kihívás elé állítják bármely ellenséget. A svéd gyalogság ereje az össztűz lövésen és a számos ezredágyú biztosította tűztámogatáson alapul. Semelyik másik hadsereg gyalogsága sem képes felérni a svéddel. A jól képzett és fegyelmezett reiterek a játék legtöbb lovassága számára kemény diónak bizonyulnak. A lovasságot általában számos és jól képzett dragonyos egység támogatja. Ezt egészíti ki egy kiváló parancsoki rendszer és a nagyszámú és erős egységekből álló tüzérség.


Íme a tökéletes hadsereg? Sajnos nem. A svéd had lassú és nem manőverezik könnyedén. Méretes egységeinek nagy és puszta területre van szüksége a felvonuláshoz, mitöbb a svédek felderítése viszonylag gyenge, ennek köszönhetően ellenségeik gyakran már a csata kezdete előtt kimanőverezik őket. Ha meglepik vagy kifogynak a lőszerből, még egy kisszámú, de gyors és agresszív ellenség is könnyedén elbánik velük. Hiányt szenvednek a gyors és jól manőverező könnyűlovasság terén, melynek szerepét változó sikerrel a reiterek próbálják betölteni. A svéd hadsereg majd minden alkalommal támadó félként, idegen területen harcol - ennek eredeményeként általában jó harckészségű, de kis létszámú egységekből áll.

Az eredeti, szépen illusztrált angol nyelvű pdf letölthető: Know your Enemy - Kingdom of Sweden

2014. december 20., szombat

Kedvcsináló - "Tűzzel-vassal" bemutatkozó videoA "Tűzzel-vassal" szabálykönyv angol kiadását megelőzően készült hangulatos bemutatkozó filmben látható feliratok magyarul:

"A Lengyel-Litván Unió a XVII. század folyamán minden határán ellenséges támadással nézett szembe... svédek... Moszkva... kozákok... ottomán törökök... tatárok... a tűz és vas százada volt a "Tűzzel-vassal" történelmi wargame szabályrendszer kora.  6 sereg - többféle játék szint - történelmi háttér - innovatív szabályok - történelmileg hiteles hadszervezet."


2014. december 17., szerda

Ismerd az ellenségedet! - Lengyel-Litván UnióHa szeretsz agresszíven játszani egy nagyon jól manőverezhető, keményen rohamozó haderővel, akkor komoly megfontolásra méltó, hogy a Lengyel-Litván Unió seregeit válaszd. A híres szárnyas huszárok a világ legjobb lovassága. A kozák stílusú lovasság és a pancerni (páncélos kozák stílusú lovasság) támogatásával halálos veszélyt jelentenek ellenfeleikre. Kizárólag a svéd gyalogság állhat helyt a huszárok rohamával szemben, ha össztüze képes megtörni a szárnyas lovagok morálját.

A lengyelek számos kiváló parancsnokkal büszkélkedhetnek, de minő szerencsétlenség az egyéni ambíciók és a civakodás gyakran meghiúsítják a legnagyszerűbb haditerveket is. Hasonlóan feszült és ingatag a helyzet a lengyel és litván részek között.


A Lengyel-Litván Unió hadserege nemesi sereg - a lovagi rendűek serege. A lengyel nemes hajlandó vérét hullatni, de csak amíg társai is így tesznek. Amint az első nemesi alakulat megfutamodik, a teljes hadsereg lelkesedése elillan, mint a füst. Másrészről a nemeseket a legkevésbé sem zavarja a plebejus (alantas származású) alakulatok, mint például a gyalogság, vagy a dragonyosok megsemmisítése, mert hát ki is törődik a parasztokkal?

A Lengyel-Litván Unió hadseregének csak elenyésző részét képezte a gyalogság és a tüzérség. Ennek eredményeként bár rendkívül ütőképes, mégis nehezen állja meg a helyét szabályos csatában jól előkészített védelemmel szemben. Továbbá a szárnyas huszár, veterán kozák és pancerni alakulatok csak kis részét képezik a  haderőnek, és mellettük felvonulnak a szolgálatra kötelezett nemesség engedetlen könnyű lovas tömegei is, akik valószínűbb, hogy menekülnek, mint rohamoznak.

Említésre méltó, hogy a  Lengyel-Litván Unió serege a legtöbb esetben kis létszámú az ellenfeleihez képest, így létszámfölénnyel kell szembenéznie a csatamezőn.

Az eredeti, szépen illusztrált, angol nyelvű pdf letölthető: Know Your Enemy - RON
   

2014. december 12., péntek

Seregek - Miért válasszuk a lengyel és litván hadakat?Ha szeretsz agresszíven játszani akkor ez a rendkívül jól manőverező, pusztítóan rohamozó nemzet jó választás lehet a számodra. A történelmi tényekhez hűen a lovasság dominál az összes listában, ami bizonyos küldetéseknél komoly hátrányt is jelenthet. Lovas hagyományaiknak köszönhetően majdnem minden lovas egységük 20 cm-re tud  (ellentétben például a reiterek 10 centijével) rohamozni, illetve menekülni, ami alkalomadtán nagyban növelheti az ellenséges és csökkentheti a saját veszteségeket.

A lengyeleknek kiváló parancsnokai vannak, de sajnos az egyéni ambíciók és a széthúzás rányomja bélyegét a hatékonyságra. A nemesi sereg átka, hogy csak addig harcolnak az egységek, amíg a többiek is megteszik ugyanezt, ha valaki visszavonul a társai is feljogosítva érzik magukat, hogy felhagyjanak a harccal. Az egymás közti civakodás nemzeti szinten is megjelenik a lengyel-litván ellentétben. A speciális szabályok jól tükrözik ezen történelmi sajátosságokat.

Jellemzően a kozák stílusú lovasság a lengyel seregek alapja. A pancerni (páncélos kozák) lovasság képviseli a nehézlovasságot, a kozák stílusú lovasság képezi a gerincét, a tatár lovasok és az oláh lovasság pedig adják könnyűlovasságot. Aki gondolja hozhatja a nemesi felkelés fegyelmezetlen tömegeit, vagy a kétes hírű önkéntes volontérokat. A gyalogság alkalmazása nem jellemző, de lehetőség van hozni (dragonyos, lengyel-magyar, paraszti felkelők, német zsoldosok) a tüzérség fejletlen.

A litvánoknál nagyjából azonos a helyzet a lengyelekkel: kozákság az alap, nincs páncélos kozák, ellenben van a sajátosan litván petyhorcy, ami pusztító rohamra képes, de nem igazán védett - a német lakosságú városok befolyásának köszönhetően nyugatias elemek is jelen vannak a listákon: reiterek és dragonyosok, könnyűlovasságként tatárok szolgálnak. 1667-től nem csatlakozhatnak a volontérok.

Jelenleg a legtöbb portya (skirmish ~ csatározás) listával rendelkező nemzet: a szabálykönyvben két lengyel portya van, a fenti egységek képviseltetik magukat mindkettőben, a fő különbség köztük, hogy 1667-től nem csatlakoznak a volontérok. Hasonló a helyzet a litvánoknál is: két portya lista van a könyvben, a fő különbség, hogy 1667-től nem csatlakoznak a volontérok és már reitereket sem lehet ekkortól hozni. 

Aki az elit elitjéről, a szárnyas huszárokról csatározás szinten sem tud lemondani hozhatja a litván Gosiewskit zsákmányszerző portyájával - róluk egy későbbi bejegyzésben lesz részletsebben szó, most csak annyit, hogy nagyon kemény ellenfél és ezt a csapaton belüli nemzeti megosztottság enyhíti csak valamicskét.

További lehetőség a Kurland lista reiterekkel és gyalogos muskétásokkal. Itt van még Piaeczynski dániai különítménye a változatosság kedvéért kozákokkal és oláh lovassággal. Hamarosan kapható lesz egy paraszti felkelőkön alapuló portya, de a lista még nem nyilvános.


Az egységekről bővebben:

Szárnyas huszárok:

A kor méltán leghíresebb lengyel lovassága. Félelmetesek. Rohamból szinte megállíthatatlanok, 7-es páncéljuk miatt nagyon nehéz megsemmisíteni az egységet. Elit lovasság, kísérettel, szárnyas huszár lándzsával felszerelve - előbb ütnek, mint az ellenfél, ha először rohamoznak. Beérkezés után a lándzsák eltörnek, ezután estoc-jaikkal (hosszú egyenes nehéz pallos) aprítanak, ami 
rohamból eggyel rontja a páncél mentőt közelharcban. 

Brutálisan erős egység ha rohamoz, egy az egy ellen nem igen van olyan egység, ami eséllyel veszi fel a harcot velük, állítólag csak a fegyelmezett muskétások össztüze jelenthet veszélyt, ha képes megtörni a moráljukat.

A játék egyensúly kedvéért kevesen vannak és portya szinten csak kis osztagok támogatják. Ha az egység valami hatalmas balszerencse folytán megtörik, vagy ne adj Isten veszít 1 talpat, nagyban csökken a harcértéke. Kedvenc figuráim, egyszerűen gyönyörűek.

Kozák stílusú lovasság:

Ezek a páncél nélküli lovasok az elit lovassághoz tartoznak. Alapból mozoghatnak nyílt rendben (open order) és ha szeretne közvetlenül a roham előtt összezárhat zárt rendbe (close order), ezzel nagyban megnehezítve az ellenséges muskétás egységek dolgát és növelve a becsapódás erejét.

Van pisztolyuk, bajtársaik, csatlósaik (companions) 
kísérik őket harcba, ami miatt több kockával dobhatnak, igen kellemes célszámra. Talpanként 2 kockával tudnak lőni vegyes fegyverzetükkel, ami karabélyból és íjból áll (vegyes fegyverzet: egyik fegyver külön szabályai sem érvényesülnek) és közelharcban is 2 kockával harcolnak. Valódi elit katonákról van szó. Akár kopjával is lehet őket hozni, a veterán osztagok pajzsot kaphatnak.

Hátrányuk a 3-as páncél és a kevés lőszer (csak 4 lőszerük van,  amit érdemes közelharcra tartalékolni - gyakorlatilag 2 közelharc alatt elpufogtatják a teljes ellátmányt, ami többé kevésbé az egész lengyel seregre igaz sajnos).


Pancerni lovasság:

Gyakorlatilag ugyanaz mint a kozák stilusú lovasság láncingben és fém fejvédőben, ezt jelképezi az 5-ös páncélzatuk.  Dárdát is kaphat és a veterán osztagok pajzsokkal is védik magukat. Túlélő, erős egység.

Oláh lovasság:

Régen nagyon lenéztem ezt a lovas egységet, ki sem akartam próbálni, aztán egy játék alkalmával mégis felkerült egy osztag az asztalra, mert nem volt elég kozák stílusú lovasunk. Nem várt sikert aratott...

Könnyűlovas osztag, nagyon mozgékony, nehéz elkapni. Gyakorlatilag körbe tudja táncolni az ellenfelet és oldalba lőni, vagy ágyúkat (1 sebzés és nincs többé ágyú) és egyéb kellemetlen egységeket zargatni. Másik nagy előnyük, hogy fal mögött védekező egységet is könnyedén megkerülhet és oldalba vagy hátba támadva sokkal jobb eséllyel harcol, mint a nehézlovasság szemből. 

Karabéllyal és íjjal (vegyes fegyverzet) vannak felszerelve, talpanként 2-őt lőnek. Ha oldalba tudják lőni az ellenséget akár 5-7 kockával is dobhatnak, úgy, hogy nem kapnak levonást se a mozgásért se pedig a lóhátról lövésért, ráadásul 2 kockával közelharcol és még pisztolyuk is van. Azonban a 2-es páncél miatt nem ajánlott, hogy szemből rohamozzunk vele! Mivel felderítők is, ezért aztán végképp megéri hozni őket, ha mód van rá.

Hátrányuk a 2-es páncél és közelharcban csak nyílt rendben küzdhetnek, ami -1-et jelent az összecsapás eredményének számításánál.

Tatár lovasság:

Ők is a könnyűlovasság sorait erősítik, de kizárólag íjjal vannak felszerelve, amivel viszont roham közben is lőhetnek. Továbbá színlelt meneküléssel könnyen tőrbe csalhatják az óvatlan hadvezéreket.

Jó egység, de nekik is csak 2-es páncéljuk van, továbbá elit tatárok csak litván listákban hozhatók. Nekem annyira nem tetszett, hogy nincs pisztolyuk, bár történelmileg így pontos, de  ízlések és pofonok, ha könnyűlovasságot szeretnék én inkább az oláh lovasságot használom.

Petyhorcy lovasság:

Nos, őket még nem sikerült kipróbálnom. Igazából a pancerni és a kozák stílusú lovasság között helyezkednek el és kizárólag a litván listákon szerepelnek. Talpanként csak 1 kockával lőnek, de jöhetnek kopjával (-3 az ellenfél páncélzatából) is. Elit lovasság, van kompániájuk így rohamból sok kockával ütnek magas célszámra hárommal rontva a páncél mentőt. Ütőképes lovasság, de a 4-es páncéljuk miatt a muskétás osztagok komoly veszélyt jelentenek rájuk.


Lengyel-magyar gyalogság:

Skirmish szinten még nincs olyan lista, amiben hozható lenne. Viszonylag jó gyalogság arkebuzzal vagy muskétával felszerelve. Sortűz képességüknek hála nem csak 1 sorból lőhetnek. Sajnos muskétával felszerelve már elvesztik a sortűz (ranked fire) képességüket és ezzel az extra mozgási lehetőséget. 
Tetszetős osztag, muskétával hatékonyan lőnek és messzire.

Sorozott parasztok:

Skirmish szinten még nem hozható gyalogság, muskétával vagy arkebuzzal felfegyverezve. 3-as képességüknek és 4-es moráljuknak és 2-es páncélzatuknak köszönhetően maximum támogatónak jó.  Esetleg egy dombon vagy hegyen ahol viszonylag védettek a lovasságtól tudnak tüske lenni az ellenfél oldalában, de nyílt terepen nagyon sérülékenyek.


Sorozott nemesség:


Ha lehet, még rosszabbak mint a parasztok.Nem elég hogy ugyanolyan gyenge képességekkel rendelkeznek, de mellé még engedetlenek, így az irányításuk is extra parancsba kerül. Lovon, pisztollyal és karabély/íjjal vannak felszerelve. Skirmish listában nem hozható.


Önkéntesek:


Olcsó lovasegység. Bár csak 10cm-rel tudnak üldözni, engedetlenek és rablásra hajlamos banda, de pisztollyal és 4-es skillel rendelkeznek így közelharcban nem olyan rosszak. 3-as páncélja miatt a sortüzet nem szereti, de támogató feladatra egész jó.


Dragonyosok:


Személyes kedvenceim. A leghasználhatóbb gyalogos egység, amit a lengyelek fel tudnak mutatni. Lóra ültetett gyalogság. Lovon szinte használhatatlanok, viszont gyorsan elérhetik a megfelelő pozíciót amit ellenmenetelés (countermarch) és össztűz (salvo) szabályaik miatt hatékonyan meg tudnak védeni. Épületben, hegyen, vagy erdőben kifejezetten kellemetlen ellenfél a legtöbb lovasságnak. Félmuskétát használnak.


Rajtárok:


Mindenre jó lovasság. Nem túl gyorsak, nem kiemelkedő harcosok, de rohamból lőhetnek és karakolozhatnak (caracole), ami szerintem inkább az arkebuzos rajtároknál igazán hasznos. A jó taktikai fegyelem miatt kellemes meglepetéseket tud okozni a közelharc eredményének kiszámításakor.

Német gyalogság:


Skirmishben nem hozható pikás-muskétás formáció. Jó egység kellemes értékekkel. Az 5-ös páncél és a spanyol muskéta tesz róla, hogy semmilyen lovasság se szeressen szemtől-szembe rohanni velük.


Ágyúk:

Sajnos nem csak a gyalogságban szenvednek hátrányt a lengyelek, de az ágyúk terén sincsenek elengedve. Skirmish szinten nem hozhatnak semmilyet, később is csak kevés ágyút tudnak a harctérre vezényelni.


A nemzeti sajátosságokra vonatkozó különleges szabályok portya szinten:


Úszás

A lengyel könnyűlovasság ha 3 vagy kevesebb a páncélzatának értéke akárhol átkelhet, nem csak gázlónál vagy hídon. Minden talp után skill tesztet dob, ahány sikertelen, annyiszor 1 sebet kap az osztag.

Saját területen harcolnak
+2 felderítést kapnakSUMMA SUMMARUM:


Pro:


- A legerősebb és legdögösebb egység a játékban csak náluk hozható (szárnyas huszárok).
- Sok elit lovas egység.
- Nagyon jók közelharcban.
- Elfogadhatóan lőnek lóhátról is (a legtöbb egység nem kap se lóhátról se mozgás után levonást).


Contra:


- Alig van gyalogság, ami van azok se a legjobbak.
- Azonos erőpont (FSP) mellett, szinte biztos hogy kevesebben vagy legjobb esettben is ugyanannyi     talppal rendelkezel majd  mint az ellenség.
- Minden olyan küldetés ahol a gyalogság be tudja ásni magát, nagyon megnehezíti a lengyel vezér     dolgát.
- Nagyon kevés a lőszer! A legtöbb egység csak 4 lövésre elegendő lőszerrel rendelkezik, azokat       
  pedig érdemes a közelharcra tartogatni. 

Szerző: Matusy

2014. december 9., kedd

Praefatio

Colendissime Amici

Nagy örömmel tudatom Veletek, hogy terepasztalon vívott harcaitok, a leendő varázslatos bemutatók és egyéb események, versenyek, hírek, örömök és bosszúságok immár házi krónikánkban is megörökítésre kerülnek, hogy másoknak is tanulságára és okulására szolgálhassanak és Nektek Illustrissmi Nobiles se kelljen időt fecsérelni felkutatásukra. Hiszen veszélyben a Köztársaság...

Ne vesztegessétek az időt, fegyverbe! Ki-ki a maga csapataival, akinek még nem volt szerencséje verbuválni, csatlakozzon hozzánk és harcra! Uzsgyi, üsd-vágd az ellent! 

A Magyar Tűzzel Vassal Baráti Kör szeretettel vár mindenkit, akit érdekel a XVII. századi hadászat, taktika, fegyverzet, hadtörténelem és kultúra, szereti a szépen festett figurákat, terepasztalokat és kész parancsoki tudását kipróbálni. Nincs semmiféle tagsági díj, pénzbeli vagy más egyéb hozzájárulási kötelezettség, bárkit, aki hajlandó időt szentelni a témára szívesen látunk sorainkban. Iungere, csatlakozz! 

Ide küldhetsz üzenetet: szarnyashuszar@gmail.com  

A Magyar Tűzzel Vassal Baráti Kör tagjaként kedvezményekben és segítségben részesülhetsz, ha el akarod kezdeni a játékot, melyek részleteiről érdeklődj a fenti címen. Továbbá nagy örömmel vesszük véleményedet, javaslataidat, cikkeidet, csatajelentéseidet illetve a témába vágó híreket, forrásokat.

A legjobb azonban az lenne Méltóságos Uraim, ha időben kiérnének kompániájukkal a csatamezőre, mert lángokban áll a vidék, a kozákok megindultak, előttük jár a tatár és dúlja a falvakat. Az oszmán-török határainkon gyülekezik, Moszkva elindította seregeit, királyunk svéd testvérei is partra tették ágyúikat északon és eddig még sosem gyülekezett ennyi zsoldos Köztársságunk nyugati határán... 


Comminatus est Domi!