2015. szeptember 24., csütörtök

"Özönvíz - Északi háború 1655-1660" kiegészítő

Mivel már nyár óta forgathatjuk, itt az ideje, hogy bemutassam a "The Deluge Northern War 1655-1660" magyarul "Özönvíz - Északi háború 1655-1660" angol nyelvű kiegészítőt.


A kiadvány mindenben eléri a már megjelent szabálykönyv színvonalát, a nyomdai munka, a borító és a lapok minősége nagyszerű, rengeteg új festmény és fénykép segít még jobban elmélyülni a korszak harcászatában.

Az időszak a szabálykönyvhöz képest szűkebbre lett véve, mindössze öt évet ölel fel, konkrétan Sienkiewicz "Özönvíz" című regényének eseményeire koncentrál, vagyis az 1655-1660-ig tartó második avagy kis északi háború résztvevőinek és csatáinak felelevenítését kívánja lehetővé tenni. A célkitűzés ismerete számunkra azért is fontos, mert a sereglisták kifejezetten az adott korszakra és területre koncentrálnak, így a Habsburgok (itt Holy Roman Empire) csak a lengyelországi kontingensüket állíthatják ki, így például a Magyar Királyság területén harcoló csapatait sajnos nem ismerteti a kiegészítő. Elérhető viszont a svéd szövetségben harcoló Erdélyi Fejedelemség serege, ami számomra a kiadvány legfontosabb, noha szerencsére messze nem az egyetlen, erénye.

A tartalom vázlatosan:

- Rövid szerkesztői üzenet
- Történelmi háttér ismertetése, kronológiával
- Minden nagyobb fejezet előtt egy hangulatos rövid "novella"
- Szabály javítások, kiegészítések
         - Mozgás
         - Roham
         - Új terep fajták (gabona-, szántóföld, út)
         - Különleges szabályok javítása (huzagolt csövű lőfegyverek, elit lovasság, pikás-lőfegyveres
           alakzat, stb. témakörökben)
         - Csatatér elhagyása
         - Több csapat közötti közelharc
         - Parancsnokok
         - Tüzérség
- Küldetések (új és átdolgozott küldetések, egyensúly és jutalmazó rendszerek)
- Sereglisták portya és hadosztály szinthez
         - Szállítás
         - Szövetségesek
         - Lengyel-Litván unió
         - Svéd Királyság
         - Brandenburgi Választófejedelemség és Porosz Hercegség
         - Német-római Császárság
         - Erdélyi Fejedelemség

Az "Özönvíz" fontos és értékes kiegészítés a szabálykönyv mellé, a kettő együtt tartalmazza a jelenleg érvényes szabályokat és aki szeretne magyar seregeket irányítani, végre megteheti.

2015. szeptember 8., kedd

Csatajelentés - Ha a folyó nem akadály

Ismét sor került egy izgalmas csatára a lengyel és svéd seregeink között. Ezúttal fontos folyami átkelőhelyek birtokbavétele szerepelt  a hadparancsban. A híd birtoklása három győzelmi pontot, a gázlóé kettőt, míg az ellenség partszakaszán saját egységgel rendelkezni egy pontot ért. A portyák egyenlő erővel vonultak fel, de a felderítésben ismét érvényesült a komoly lengyel fölény, ezért a lengyel parancsnok két erőltetett menetet (az egység az első forduló megkezdése előtt megtehet egy teljes mozgást) és a döntő pillanatot (a forduló elején újra dobhatja a kezdeményező dobást) választotta.

Úsztatáshoz vonuló lovasság

A felállás során mindkét fél láthatóan a híd megszerzésére koncentrált, a gázlóhoz csak kisebb különítményt indítottak. A lengyel fél nagy iramban vonult fel az átkeléshez, akár a folyón keresztül átúsztatva, de biztosítani kívánta az őket követő had túlpartra jutását. A svédek igyekezvén elkerülni a kimanőverezést, amire a mozgékonyabb lengyel seregnek mindig jó az esélye, lemondott a kezdeményezésről és védelemre rendezkedett be.

Seregeink megérkeztek

Az első kör a felvonulással telt. A svéd balszárny legszélén a dragonyosok lóról szálltak a folyópart közelében. Az arkebuzos reiterek a híd védelmére a dragonyosok mellé húzódtak. A svéd jobb szárnyon a páncélos svadron kivárt, hogy a megfelelő helyen avatkozhasson be.

A lengyel dragonyosok a svéd dragonyosokkal szemben foglaltak állást, a lengyel jobb szárny legszélén egy tatár különítmény kívánt átkelni a folyón, hogy a svédek oldalába kerülhessen. A hídnál felvonultak a derékhadat képviselő kozák és pancerni svadronok, köztük a két talpnyi elit páncélos zászlóval. 

A lengyel középhad

A lengyel balszárnyat egy jelentéktelen tatár csapat biztosította, akik bár nem képviseltek jelentős harcértéket, gyorsaságuk és jó manőverező képességük miatt kiválóan alkalmasnak bizonyultak, hogy megosszák a svédek figyelmét és ha csak időlegesen is, de megszerezzék a gázló feletti rendelkezést.

A második körben a lengyel jobb szárnyon a tatárok, hogy átúsztassanak, merészen belegázoltak a folyóba. A lengyel bal szárny  tatár lovassága megindult a gázló elfoglalására. A túlparton egy svéd arkebuzos osztag megkísérelte követni. A svéd dragonyosok hiába pazarolták muníciójukat, nem tudták zavarni a lengyelek felvonulását.
   
Védelemben

A harmadik kör elején a tatárok veszteség nélkül kigázoltak a folyóból a svédek által ellenőrzött parton. Az elit páncélos lovasság merész rohamra indult a hídon keresztül. A lengyel középhad a hídtól jobbra helyezkedve tömeges átkelésre készült a folyón. 

Össztűz!

A hősies roham a dragonyosok össztüzében megrendült, a lengyel lovasság virága elveszett. A svéd jobb szárnyon a reiterek visszaszerezték az ellenőrzést a gázló felett. A páncélos reiterek a lengyel hadmozdulatokat követve megindultak a veszélyeztetett partszakaszra.

A negyedik körben az innenső partra jutott tatárok rohamhoz készülődtek az időközben pozíciót változtató dragonyosok ellen, akik bár a tatárok ellen sikeresen biztosították veszélyeztetett oldalukat a túlpartról tüzelő lengyelek számára kiváló célpontot nyújtottak. Ám a vörös mundéros dragonyosok tüze pontatlannak bizonyult.
   
Veszélyben a bal szárny

Az arkebuzos reiterek megkísérelték elrettenteni a páncélos kozákokat a hídon való átkeléstől, a páncélos reiterek pedig a folyón keresztül érkező lengyel lovasság ellen indultak. A gázló végül svéd kézre került, de a tatár csapat a távolból nyílzáport zúdított az átkelésben lévő reiterekre.

Az ötödik körben a rohamozó tatárok átszáguldottak a svéd dragonyosok tüzén, ám a közelharcot elveszítették és rendezetlenül hátráltak. A hátuk mögött felfejlődő kozák svadron nem zavartatta magát, kapitányuk bízott benne, hogy a tatár lovasság idejében kitér az útjukból. A gázlónál a túlpartra gázoló svéd arkebuzosok védelmi állást vettek fel, tüzükkel a gyengébb tatár lovasságot fenyegetve.

A hatodik körben a tatár lovasság rendezte sorait, új parancsa értelmében rohamra indult a páncélos reiterek ellen, hogy utat engedjen a dragonyosokra zúduló kozák svadronnak.

 Mi lehet még ebből?

A tatárok nem bírtak a reiterekkel, a kozákok pedig természetesen szétszórták a dragonyosokat. A hetedik kör nagyon izgalmasan kezdődött volna, de a küldetés hat körös és sajnos időnk sem volt több. Mindkét félnek volt csapata az ellenség partján 1-1, a gázló svéd kézbe került 3-1, a híd pedig az objektíva 10 cm-es közelében lévő kétszer annyi lengyel talp miatt (arkebuzos 3 talp vs pancerni 6 talp - a 10 cm-es kör igazából a hídon kezdődött volna) a lengyeleké lett, így 3-4 a lengyelek javára. Ha nagyon gonosz a lengyel játékos, akkor kihasználva az úsztatási képességüket, az utolsó pillanatban  a híd két oldalán bezúdul a folyóba a lehető legtöbb egységével, felszalad a hídra a maradékkal és nyugodtan hátradőlhet. Nem így játszottunk. Izgalmas csata volt, amit érdemes lett volna folytatni. Ha a lengyelek szerzik meg a kezdeményt a nem létező hetedik körben, talán ők nyernek. Ha a svédek, akkor esetleg ők. Mivel komoly erők maradtak a csatatéren, biztosat csak akkor tudhatunk, ha lejátsszuk egyszer.2015. szeptember 3., csütörtök

Csatajelentés - "Elfoglalni! Megtartani! Bármi áron."

Az "Özönvíz" kiegészítő alapján játszott első összecsapásra stílusosan az Alkímista Laboratórium legutóbbi hatalmas esőzés által elöntött pince klubjában került sor. Jó hír, hogy Eon személyében új játékossal és igényesen festett hadaival, új lengyel sereggel bővült a Magyar Tűzzel-Vassal Baráti Kör.

A "Foglald el és tartsd meg!" küldetést választottuk, mely szerint három stratégiai fontosságú pontot kell birtokolni a csapatoknak, ebből a pálya közepén elhelyezkedő magaslat 4 győzelmi pontot, míg a két másik 2-2 pontot ér, a játék 6 fordulós.

Felállás az 1. forduló elején

 Mind a lengyel, mind a svéd portya 12 pontos volt. A portyákról elmondható, hogy több egység már nem is volt hozható, így példának okáért a svéd dragonyosok a dobozban maradtak. Az egyenlő pontszámú erők miatt nem került sor kiegyensúlyozó hatások választására.

Azonban a lengyel sereg jóval komolyabb felderítési potenciállal bírt, így Eon választhatása és a kocka szeszélye alapján a fenti képről még hiányzik a svéd páncélos reiter svadron, akik a lengyelek jó manőverezése miatt az első forduló végéig nem képesek elérni a svédekre erőltetett helyszínt, valamint a sima reiterekből álló bal oldali svadron nem tudott végleg összeállni a lengyelek felvonulása előtt, ezért egy 4 és egy 2 "talpas" egységben kell végigharcolnia az előtte álló összecsapást. A lengyelek kihasználva felderítési előnyüket dragonyosaikkal erőltetett menetben megközelítették a védekezéshez előnyös terepet jelentő magaslatot (a legfontosabb objektívát), a szintén erőltetett menetben haladó oláh könnyűlovasok fedezete alatt.

Az első fordulóban a seregek felvonulása képezte a cselekvések döntő többségét. A dragonyosok elérve a magaslat tetejét hátraküldték lovaikat, elhatározva, hogy utolsó csepp vérükig védik az anyaföld e talpalatnyi, de döntő fontosságú szegletét. A lengyel sereg többi egysége lázasan igyekezett a felfejlődő svéd megszállók közelébe jutni.

A még hatásos lőtávolságon kívül járó arkebuzos reiterek tűzpárbajba bonyolódtak a dragonyosokkal, minden komolyabb eredmény nélkül. A forduló végén a svédek jobb szárnyán megérkeztek a túlélőképességük miatt legnagyobb harcértéket képviselő páncélos rajtárok.

A 2. forduló kezdete

 A második forduló során seregük két szárnyán a svéd egységek is igyekeztek roham pozícióba kerülni. A középhadat képező arkebuzos reiterek sikeres tüzelésükkel kivetették előnyös állásaikból a dragonyosokat, akik némiképp összezavarodva hátráltak az erősítés megérkezéséig. A lengyel ezredes kapitány a válogatott legényekből álló szívós pancerniket a szorongatott dragonyosok megsegítésére rendelte.

 3. forduló - "Hegyibe!"

A következő forduló mozgalmasan zajlott: a teljes arcvonalon rohamra indultak és összecsaptak a csapatok. A svéd balszárnyon a  két századból álló (négy talpnyi) arkebuzos reiter svadron egy szántó közepén csattant össze az ügetésben érkező kozáksággal. A terep mindkét fél számára megakadályozta, hogy kellő lendületet nyerjenek, így a roham kevésbé bizonyult hatékonynak. A kozákok első soraitól pár méterre a svéd lovasok pisztolyaikból össztüzet zúdítottak, veszteséget okozva a lengyeleknek, de a közelharcot végül a kozák kardok döntötték el, menekülésre kényszerítve a létszámhátrányban lévő, osztagparancsnokuk személyes jelenléte ellenére is megingott reitereket (a morál tesztnél 10-est dobtam). Itt hibásan emlékeztem a szabályokra: a természetes 10-es nem automatikusan vesztett morál, így csak visszavonultak volna, nem futnak. De futottak, hibásan teljes mozgással, az alap mozgás helyett, és ráadásként nyílt rendbe kellett volna szóródniuk, ami elmaradt.

 A magaslaton szorongatott dragonyosok segítségére érkező páncélos kozákok megfutamították az arkebuzos reitereket (ismét egy remek dobás morálra), akik a következő körben lefutottak a csatatérről, mivel konzekvensen itt is teljes mozgással menekültek alap mozgás helyett (teljes mozgást csak a következő körben kell megtenniük, ha nem sikerül újjászervezni őket a parancsnoknak) és kikerültek a parancsnok 20 cm-es parancs kiadási sugarából.

A 3. forduló végére több parancsnok is 
veszélyes helyzetbe került

A svédek jobb szárnyán a páncélos reiterek összecsaptak a kozákokkal, menekülésre kényszerítve őket, üldözés közben a hátvédet képező oláh könnyűlovasokat is megzavarták. A másik oláh zászló ellenben jól szerepelt és megtépázta a kissebbik arkebuzos különítményt.

A kör végén három parancsok is kellemetlen helyzetbe kerülhetett volna, mivel a menekülő egységek fedezetlenül hagyták őket az ellenség kényére - kedvére. Ha nem csak pisztoly van a fenyves előtti reitereknél...

Közel a vég

A negyedik forduló elején a svéd balszárny újjászervezésre került. A maradék arkebuzos ritterekkel végzett az oláh könnyűlovasság, bosszúból a páncélos svédek legázolták a domb védőit.

Az ötödik fordulóra az objektívák svéd kézen voltak, a még pályán lévő svéd portya valamivel nagyobb erőt képviselt ellenfelénél, de a szerencse szeszélyéből még akár meg is változhatott volna a helyzet, az idő azonban közbeszólt. Közös megegyezéssel felhagytunk a harccal.

2015. augusztus 31., hétfő

Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak...

...így sikerült befejeznem a február óta a festőasztalomon pihenő svéd reitereket és tegnap harcba is küldhettem a svadront...

Svéd nemzeti reiterek

.. egy olyan csatában, amiben maximális létszámú lengyel és svéd portyák csaptak össze...

Özönvíz :)

... és a lengyeleket új hadvezér vezette: Eonowski ezredes kapitány személyében, aki saját, gyönyörűen festett csapatait kommandírozta komoly hozzáértéssel...

Eonowski ezredes kapitány kozák zászlóalja

majdnem győzelemre víve a lengyelek ügyét, de erről bővebben majd legközelebb kívánok szólni.

A szpáhik túlerejével még a legjobbak sem dacolhatnak

Szerencsére a nyár sem telt el eseménytelenül: itt járt Marcin Varsóból és egy látványos bemutatót tartottunk, ahol a törökjei és Matusy vezénylete alatt Gosiewski uram különítménye csapott össze - a szárnyas huszárok vesztére, további részletek Marcin blogján olvashatók. 

"Özönvíz" az első kiegészítő

Nem utolsó sorban elhozta a rendelésünket is - hálás köszönet érte - így már bőszen forgathatjuk az "Özönvíz" kiegészítőt és festegethetjük az új egységeket. Jómagam a svéd szövetségben hadba szálló Erdélyi Fejedelemség portyáját igyekszem minél előbb mundérba rázni.

2015. március 25., szerda

Szabályok 2. - Egységek

A játék egyes szintjein a figurák különböző csoportjait irányíthatja a játékos: az úgy 45-50 főt jelképező talpakból álló átlag 150 fős egységeket, egységekből álló svadronokat, svadronokból álló ezredeket, ezredekből álló hadosztályokat és hadosztályokból álló hadseregeket. Megjegyzem, hogy jelenleg a hadosztály a legfelső szint, ami pont elégnek is tűnik egy pár órás minden fegyvernemet felvonultató izgalmas csatához.

Az egységek típusai:

Gyalogság - gyalog felvonuló és harcoló csapatok: pikások, muskétások, gyülevész hadak, stb.

Lovasság - lovon felvonuló és harcoló csapatok (különböző lóállománnyal- mozgástávval):

   Könnyű lovasság - könnyű lovasságnak megfelelő jellemzőkkel, nyílt rendben manőverezik és harcol (manővernél előny, harcnál hátrány), 360 fokos látószöggel, elvágtathat a rohamozók elől, például: tatár harcosok

   Lovasság - zárt rendben manőverezik és harcol (manővernél nem olyan jó, harcnál jó), 180 fokos látószöggel, például: reiterek
                     
   Elit lovasság - nyílt rendben és zárt rendeben is manőverezhet, harcolhat, ahogy előnyösebb nekik, képes közvetlenül a roham végén összezárni 180 fokos látószög, például: szárnyas huszárok

Dragonyosok - lovon felvonuló, gyalog harcoló alakulatok, a különböző fázisoknak megfelelően lovasként illetve gyalogosként kell kezelni, ismét lóra szállhatnak, ha őrzik a lovaikat. Például: a különböző nemzetek dragonyosai, zaporozsjei lovasság.

Tüzérség - különféle űrméretű lövegek: könnyű, közepes, nehéz ütegek. Fogatolva vagy telepítve, tüzelésre készen szerepelnek a játékban.

Szekerek - szekerek, szekérvárak, többnyire fegyveresekkel és ágyúkkal megrakva.

Parancsnokok - nem egységek, de képesek függetlenül tevékenykedni a harcmezőn, valamint a parancsnokságuk alatt álló egységekhez csatlakozhatnak. Két fő csoportjuk a senior (hadosztály parancsoktól felfelé) és a junior parancsnokok (ezredestől lefelé).


Az egységek jellemzői:

Név: történelmi vagy fiktív elnevezés.

Mozgás (M): az egy kör alatt megtehető távolság centiméterben: X (pl. 10) / Y (pl. 5) formátumban, ahol X (10 cm) a normál mozgás X+Y (15 cm) pedig a roham vagy menekülés távja.

Közelharc (CC): közelharci eredményesség, a szám a talpanként dobható kockák számát jelenti, általában 1 vagy 2.

Lövés (St): az egység tűzereje,  a szám a talpanként dobható kockák számát jelenti, általában 1 vagy 2, tüzérségnél változatosabb a helyzet.

Páncélzat (A): a találatokkal szembeni ellenállás - pl. sima ruha (2), lemezpáncél (8).

Morál (M): az egység pánik és stressztűrő képessége gyávától a rettenthetetlenig négy szinten (4-7).

Képzettség (S): a kiképzés és a fegyelem szintje három különböző csoportba sorolja az egységeket: újonc, kiképzett, veterán (3-5).

Felszerelés: az egység fegyverzete és felszerelése, rengeteg különféle történelmileg megalapozott lehetőséggel (különféle kézifegyverek, kopják, tűzfegyverek saját jellemzőkkel).

Különleges szabályok: az egység sajátos jellemzőjének, képességének megjelenítésére szolgáló szabály, például: össztűz, jó taktikai fegyelem, színlelet menekülés.

Tűrőképesség: a talp által megjelenített létszám alapján az elszenvedhető veszteséget jelképezi, általában 3, vagyis a harmadik sebzésnél le kell venni a talpat.

A rendelkezésre álló jellemzők alapján, elméletileg bármelyik történelmi egység hangulatosan megjeleníthető a játékban a pocsék fegyverzetű fosztogató tatár csőcseléktől az elit svéd gyalogos ezredig.

2015. március 18., szerda

Szabályok 1. - Alapok

Akik nem ismernék a "Tűzzel-vassal" szabályrendszer eddigi történetét, azoknak gyorsan összefoglalom, amit mindenképpen érdemes róla tudni:

A WARGAMER nevű lengyel csapat fejleszti a szabályrendszert és készíti a 15 mm-es figurákat. Lengyelországban és manapság már a világban is egyre népszerűbb, nyüzsgő közösségi élettel, versenyekkel, rendezvényekkel.

A kezdetek 2005-re nyúlnak vissza, amikor is a srácok, akik nem csak wargame-esek, hanem hagyományőrzők is, a saját szórakoztatásukra készítettek egy elég komplikált és bonyolult szabályrendszert a XVII. századi csaták terepasztalon való újrajátszására. A Sienkiewicz műveiből is ismert korszak nagyon mozgalmas időszaka a lengyel történelemnek,  kozákok, svédek, törökök, tatárok, magyarok, Habsburg csapatok, oláhok, dánok, brandenburgiak, oroszok és a zsoldosokat is tekintve mondhatni valamennyi európai nemzet részt vett a Lengyel-Litván unió területén folytatott harcokban. A készítők méltán számíthattak az érintett országok wargame-es közösségeinek érdeklődésére is.

Miután a kezdeti nagyon összetett, táblázatok és különböző tényezők bogarászását igénylő játékot sikerült könnyen érthető, következetes, történelmileg megalapozott dinamikus rendszerré formálni kiadták lengyel nyelven és sikert arattak. A szabálykönyv tartalmas és gyönyörű volt, a figurák nem különben, gyorsan kialakult a szabályrendszer életben tartásához szükséges lengyel rajongói tábor.

2013-ban angolul is megjelent a szabálykönyv By Fire and Sword címen, hasonlóan igényes formában, a szabályok 3.25-ös verzióját és a lengyelül még külön kötetben megjelent Republic in Flames kiegészítőt is magában foglalva. Jelenleg már kapható az új Deluge című kiegészítő is angolul. Ezekről bővebben a későbbi bejegyzésekben olvashattok majd. Érdemes megjegyezni, hogy a szabálykönyv majdnem teljes változatát elérhetővé tették egy angol nyelvű pdf-ben az első kickstarter kampány résztvevőinek.


A játék 15 mm-es figurákhoz készült. Egy kör körülbelül 10-15 percnyi valós időt jelenít meg, egy figura 15-18 harcost, vagyis három talp, amin három figura van (összesen 9 figura) a valóságban 120-150 fős csapat. A játék metrikus rendszert használ, 1 cm nagyjából 10 lépésnek felel meg. A már rendelkezésre álló nagy figura választékkal nem nehéz betartani az "amit látsz, azt kapod elvet" (WYSIWYG) és egy nagyon hangulatos, látványos történelmi csatát játszani kifestett seregeinkkel, ahol minden nemzet serege más és más stílust képvisel (sőt egyes nemzeteken belül is akadnak komoly eltérések).

A játék 10 oldalú kockát használ, ami pozitívum azok számára, akik nem tudnak kibékülni a D6 korlátaival. 8-10 kockával már jól el lehet lenni, a kockákon felül szükség lesz a parancsok, a parancs pontok és az egységek állapotának, veszteségeinek megjelenítésére szolgáló jelzőkre.

A játék négy szinten játszható a jövőben, melyből jelenleg az első kettő elérhető:

I. szint: Csatározás - egy-két parancsnok által vezetett néhány egység oldalanként, a portya szettekből is ki lehet állítani, olyan 20 talp körüli erő már komolynak számít.

II. szint: Hadosztály - általában ezen a szinten csaptak össze a seregek, valamennyi fegyvernem bevetésre kerülhet, nagyjából 50 talpnyi sereg már elég hozzá. A szabálykönyv valamennyi szabályát alkalmazni lehet.

III. szint: Mezei hadsereg - jelentős csaták újrajátszását teszi lehetővé, kiegészítő szabályokkal, új egységekkel, az alkalmazható sereglisták és szabályok külön kiegészítőben kerülnek majd kiadásra.

IV. szint: Főhad - valóban epikus nagyságú csatákhoz, a jövőben kerül kiadásra.

2015. március 8., vasárnap

Ismerd az ellenségedet! - Brandenburg - Poroszország


Az "Özönvíz" időszakában a brandenburgi hadsereg két külön részre volt osztható: az egyikhez a Brandenburgban alakult egységek tartoztak, a másikat a Porosz Hercegség területi védereje alkotta - ahol a hatalmat szintén a brandenburgi választófejedelem gyakorolta. A brandenburgi hadsereg 1644-től kezdődően átalakuláson ment keresztül, melynek célja a zsoldosokból álló állandó haderő hatékonyságának növelése és fejlesztése volt. Másrészről a porosz területi véderő, mely paraszti gyalogosokból, nemesi felkelő lovasokból, és kerületi dragonyosokból állt, kis létszámú, rosszul felszerelt és gyengén kiképzett volt, alkalmatlannak bizonyulva arra, hogy megfelelően ellássa feladatait. 1655-ben sietős modernizációnak indult a Porosz Hercegség hadserege: a független századokból ezredeket alakítottak, néhány egység létszámát sorozással és összeírással egészítették ki. Az Özönvíz alatt számos esetben küldték a brandenburgi zsoldos ezredeket Poroszországba, ahol komoly támogatást nyújtottak a választófejdelem erőinek. 1656-ban Brandenburg-Poroszország hadereje 14000 főt számlált, ez a szám tovább növekedett a háború végére.


A három fő alakulatot a gyalogság, a reiterek és a dragonyosok képezték, ezredekbe és több századból álló svadronokba (félezredekbe) szervezve. A zsoldos ezredekből álló reguláris hadon kívül a hadsereg nagy részét a rosszabb kiképzéssel és felszereléssel rendelkező porosz milícia és a területi csapatok tették ki. A brandenburgi hadsereg a jó harcértékű reguláris pikás-lőfegyveres gyalogságra és a porosz muskétásokra számíthat a harcmezőn. A lovasság a reguláris reiterekből és a valamivel kisebb harcértékű porosz reiterekből áll. A hadsereg részét képezik még a dragonyosok és a könnyű és közepes tüzérség is.

A választófejedelmi haderő bizton számíthatott ékesszóló, minden hájjal megkent diplomatáira is, akik sokszor több sikert arattak a tárgyalóasztalnál, mint a muskéták és ágyúk a csatatéren. Mindemellett a hadsereg mindig is a Porosz Hercegség védelmére kellett, hogy fókuszáljon, ami nagyban befolyásolta taktikáját. Szövetségi rendszereit váltogatva  a választófejedelem hadseregének összetételére is hatással van, hiszen a mai szövetséges lehet a holnapi ellenség.

Az eredeti, szépen illusztrált, angol nyelvű pdf letölthető: Know Your Enemy - Brandenburg