2015. január 18., vasárnap

Ismerd az ellenségedet! - Kozákok


A kozák haderő két fő részből állt: tapasztalt, jól felszerelt, fegyelmezett molojcikból (legényekből), valamint vakmerő, de fegyelmezetlen és könnyen pánikba eső gyülevész hadból. Ha a kozák seregről esik szó, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy hadműveletei során mindenkor szekértáborra támaszkodott, ami nagyszámú, ló vontatta, ágyúkkal és puskákkal zsúfolt szekérből állt és egyfajta mozgatható erődként szolgált. A szekerek mögül szinte bármelyik ellenféllel eséllyel bocsátkozhatott harcba a roppant tűzerővel rendelkező kozák gyalogság. A lengyel vagy a török lovasság nem jelentett fenyegetést a kozákokra. Kizárólag a tüzérség támogatta, nyugati tipusú gyalogságtól tartottak, mert jelentősebb tűzerővel bírt náluk.


A kozák gyülevész had mindig talányosnak bizonyult - olykor önfeláldozóan az utolsó emberig harcoltak, máskor az ellenséget megpillantva nyomban menekülni kezdtek pánikot és zavarodottságot keltve bajtársaik között. A kozák gyülevész had vezetése nehéz feladat, szinte lehetetlen velük manőverezni a csatéren. Másrészt, alkalmasint csupán nagy létszámuknak köszönhetően komoly harcértéket képviselhetnek. A kozák legények (molojci) főként gyalogosan harcoltak, a lovasság csak elenyésző részét képezte a haderőnek. Míg a kozák gyalogost ellenség és barát egyaránt dícsérte, a kozák lovast csak felderítési és fedezési feladatokra tartották alkalmasnak. A kozák legények egységei nagy mennyiségű lőfegyverrel és komoly tapasztalattal rendelkeztek, több hadjáratot megjárt veteránok is akadtak köztük (különösen a lajstromos kozákok között) ennélfogva a legrosszabb körülmények között is boldogulhattak, ámbár a lovasság hiánya nagyban rányomta bélyegét a kozák taktikára, ami így kizárólag a lassan mozgó szekerekkel való közeli együttműködésre alapozhatott.

Fentiekből következően a kozák sereg általában védekező pozícióból harcol, a kozák lovasság hiánya miatt egy fürgébb és mozgékonyabb ellenség alaposabban felkészülhet a csata előtt. Nem kimondottan a gyors és agresszív játékstílus kedvelőinek való sereg. A legértékesebb egységek nélkülözhetetlen együttműködése a lassú szekerészekkel, valamint a kozák gyülevész hadak nehezen irányítható bandái türelmet és körültekintést követelnek a rátermett kozák hetmantól.

Az eredeti angol nyelvű, szépen illusztrált pdf letölthető innen: Know Your Enemy - Cossacks.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése