2015. március 25., szerda

Szabályok 2. - Egységek

A játék egyes szintjein a figurák különböző csoportjait irányíthatja a játékos: az úgy 45-50 főt jelképező talpakból álló átlag 150 fős egységeket, egységekből álló svadronokat, svadronokból álló ezredeket, ezredekből álló hadosztályokat és hadosztályokból álló hadseregeket. Megjegyzem, hogy jelenleg a hadosztály a legfelső szint, ami pont elégnek is tűnik egy pár órás minden fegyvernemet felvonultató izgalmas csatához.

Az egységek típusai:

Gyalogság - gyalog felvonuló és harcoló csapatok: pikások, muskétások, gyülevész hadak, stb.

Lovasság - lovon felvonuló és harcoló csapatok (különböző lóállománnyal- mozgástávval):

   Könnyű lovasság - könnyű lovasságnak megfelelő jellemzőkkel, nyílt rendben manőverezik és harcol (manővernél előny, harcnál hátrány), 360 fokos látószöggel, elvágtathat a rohamozók elől, például: tatár harcosok

   Lovasság - zárt rendben manőverezik és harcol (manővernél nem olyan jó, harcnál jó), 180 fokos látószöggel, például: reiterek
                     
   Elit lovasság - nyílt rendben és zárt rendeben is manőverezhet, harcolhat, ahogy előnyösebb nekik, képes közvetlenül a roham végén összezárni 180 fokos látószög, például: szárnyas huszárok

Dragonyosok - lovon felvonuló, gyalog harcoló alakulatok, a különböző fázisoknak megfelelően lovasként illetve gyalogosként kell kezelni, ismét lóra szállhatnak, ha őrzik a lovaikat. Például: a különböző nemzetek dragonyosai, zaporozsjei lovasság.

Tüzérség - különféle űrméretű lövegek: könnyű, közepes, nehéz ütegek. Fogatolva vagy telepítve, tüzelésre készen szerepelnek a játékban.

Szekerek - szekerek, szekérvárak, többnyire fegyveresekkel és ágyúkkal megrakva.

Parancsnokok - nem egységek, de képesek függetlenül tevékenykedni a harcmezőn, valamint a parancsnokságuk alatt álló egységekhez csatlakozhatnak. Két fő csoportjuk a senior (hadosztály parancsoktól felfelé) és a junior parancsnokok (ezredestől lefelé).


Az egységek jellemzői:

Név: történelmi vagy fiktív elnevezés.

Mozgás (M): az egy kör alatt megtehető távolság centiméterben: X (pl. 10) / Y (pl. 5) formátumban, ahol X (10 cm) a normál mozgás X+Y (15 cm) pedig a roham vagy menekülés távja.

Közelharc (CC): közelharci eredményesség, a szám a talpanként dobható kockák számát jelenti, általában 1 vagy 2.

Lövés (St): az egység tűzereje,  a szám a talpanként dobható kockák számát jelenti, általában 1 vagy 2, tüzérségnél változatosabb a helyzet.

Páncélzat (A): a találatokkal szembeni ellenállás - pl. sima ruha (2), lemezpáncél (8).

Morál (M): az egység pánik és stressztűrő képessége gyávától a rettenthetetlenig négy szinten (4-7).

Képzettség (S): a kiképzés és a fegyelem szintje három különböző csoportba sorolja az egységeket: újonc, kiképzett, veterán (3-5).

Felszerelés: az egység fegyverzete és felszerelése, rengeteg különféle történelmileg megalapozott lehetőséggel (különféle kézifegyverek, kopják, tűzfegyverek saját jellemzőkkel).

Különleges szabályok: az egység sajátos jellemzőjének, képességének megjelenítésére szolgáló szabály, például: össztűz, jó taktikai fegyelem, színlelet menekülés.

Tűrőképesség: a talp által megjelenített létszám alapján az elszenvedhető veszteséget jelképezi, általában 3, vagyis a harmadik sebzésnél le kell venni a talpat.

A rendelkezésre álló jellemzők alapján, elméletileg bármelyik történelmi egység hangulatosan megjeleníthető a játékban a pocsék fegyverzetű fosztogató tatár csőcseléktől az elit svéd gyalogos ezredig.

2015. március 18., szerda

Szabályok 1. - Alapok

Akik nem ismernék a "Tűzzel-vassal" szabályrendszer eddigi történetét, azoknak gyorsan összefoglalom, amit mindenképpen érdemes róla tudni:

A WARGAMER nevű lengyel csapat fejleszti a szabályrendszert és készíti a 15 mm-es figurákat. Lengyelországban és manapság már a világban is egyre népszerűbb, nyüzsgő közösségi élettel, versenyekkel, rendezvényekkel.

A kezdetek 2005-re nyúlnak vissza, amikor is a srácok, akik nem csak wargame-esek, hanem hagyományőrzők is, a saját szórakoztatásukra készítettek egy elég komplikált és bonyolult szabályrendszert a XVII. századi csaták terepasztalon való újrajátszására. A Sienkiewicz műveiből is ismert korszak nagyon mozgalmas időszaka a lengyel történelemnek,  kozákok, svédek, törökök, tatárok, magyarok, Habsburg csapatok, oláhok, dánok, brandenburgiak, oroszok és a zsoldosokat is tekintve mondhatni valamennyi európai nemzet részt vett a Lengyel-Litván unió területén folytatott harcokban. A készítők méltán számíthattak az érintett országok wargame-es közösségeinek érdeklődésére is.

Miután a kezdeti nagyon összetett, táblázatok és különböző tényezők bogarászását igénylő játékot sikerült könnyen érthető, következetes, történelmileg megalapozott dinamikus rendszerré formálni kiadták lengyel nyelven és sikert arattak. A szabálykönyv tartalmas és gyönyörű volt, a figurák nem különben, gyorsan kialakult a szabályrendszer életben tartásához szükséges lengyel rajongói tábor.

2013-ban angolul is megjelent a szabálykönyv By Fire and Sword címen, hasonlóan igényes formában, a szabályok 3.25-ös verzióját és a lengyelül még külön kötetben megjelent Republic in Flames kiegészítőt is magában foglalva. Jelenleg már kapható az új Deluge című kiegészítő is angolul. Ezekről bővebben a későbbi bejegyzésekben olvashattok majd. Érdemes megjegyezni, hogy a szabálykönyv majdnem teljes változatát elérhetővé tették egy angol nyelvű pdf-ben az első kickstarter kampány résztvevőinek.


A játék 15 mm-es figurákhoz készült. Egy kör körülbelül 10-15 percnyi valós időt jelenít meg, egy figura 15-18 harcost, vagyis három talp, amin három figura van (összesen 9 figura) a valóságban 120-150 fős csapat. A játék metrikus rendszert használ, 1 cm nagyjából 10 lépésnek felel meg. A már rendelkezésre álló nagy figura választékkal nem nehéz betartani az "amit látsz, azt kapod elvet" (WYSIWYG) és egy nagyon hangulatos, látványos történelmi csatát játszani kifestett seregeinkkel, ahol minden nemzet serege más és más stílust képvisel (sőt egyes nemzeteken belül is akadnak komoly eltérések).

A játék 10 oldalú kockát használ, ami pozitívum azok számára, akik nem tudnak kibékülni a D6 korlátaival. 8-10 kockával már jól el lehet lenni, a kockákon felül szükség lesz a parancsok, a parancs pontok és az egységek állapotának, veszteségeinek megjelenítésére szolgáló jelzőkre.

A játék négy szinten játszható a jövőben, melyből jelenleg az első kettő elérhető:

I. szint: Csatározás - egy-két parancsnok által vezetett néhány egység oldalanként, a portya szettekből is ki lehet állítani, olyan 20 talp körüli erő már komolynak számít.

II. szint: Hadosztály - általában ezen a szinten csaptak össze a seregek, valamennyi fegyvernem bevetésre kerülhet, nagyjából 50 talpnyi sereg már elég hozzá. A szabálykönyv valamennyi szabályát alkalmazni lehet.

III. szint: Mezei hadsereg - jelentős csaták újrajátszását teszi lehetővé, kiegészítő szabályokkal, új egységekkel, az alkalmazható sereglisták és szabályok külön kiegészítőben kerülnek majd kiadásra.

IV. szint: Főhad - valóban epikus nagyságú csatákhoz, a jövőben kerül kiadásra.

2015. március 8., vasárnap

Ismerd az ellenségedet! - Brandenburg - Poroszország


Az "Özönvíz" időszakában a brandenburgi hadsereg két külön részre volt osztható: az egyikhez a Brandenburgban alakult egységek tartoztak, a másikat a Porosz Hercegség területi védereje alkotta - ahol a hatalmat szintén a brandenburgi választófejedelem gyakorolta. A brandenburgi hadsereg 1644-től kezdődően átalakuláson ment keresztül, melynek célja a zsoldosokból álló állandó haderő hatékonyságának növelése és fejlesztése volt. Másrészről a porosz területi véderő, mely paraszti gyalogosokból, nemesi felkelő lovasokból, és kerületi dragonyosokból állt, kis létszámú, rosszul felszerelt és gyengén kiképzett volt, alkalmatlannak bizonyulva arra, hogy megfelelően ellássa feladatait. 1655-ben sietős modernizációnak indult a Porosz Hercegség hadserege: a független századokból ezredeket alakítottak, néhány egység létszámát sorozással és összeírással egészítették ki. Az Özönvíz alatt számos esetben küldték a brandenburgi zsoldos ezredeket Poroszországba, ahol komoly támogatást nyújtottak a választófejdelem erőinek. 1656-ban Brandenburg-Poroszország hadereje 14000 főt számlált, ez a szám tovább növekedett a háború végére.


A három fő alakulatot a gyalogság, a reiterek és a dragonyosok képezték, ezredekbe és több századból álló svadronokba (félezredekbe) szervezve. A zsoldos ezredekből álló reguláris hadon kívül a hadsereg nagy részét a rosszabb kiképzéssel és felszereléssel rendelkező porosz milícia és a területi csapatok tették ki. A brandenburgi hadsereg a jó harcértékű reguláris pikás-lőfegyveres gyalogságra és a porosz muskétásokra számíthat a harcmezőn. A lovasság a reguláris reiterekből és a valamivel kisebb harcértékű porosz reiterekből áll. A hadsereg részét képezik még a dragonyosok és a könnyű és közepes tüzérség is.

A választófejedelmi haderő bizton számíthatott ékesszóló, minden hájjal megkent diplomatáira is, akik sokszor több sikert arattak a tárgyalóasztalnál, mint a muskéták és ágyúk a csatatéren. Mindemellett a hadsereg mindig is a Porosz Hercegség védelmére kellett, hogy fókuszáljon, ami nagyban befolyásolta taktikáját. Szövetségi rendszereit váltogatva  a választófejedelem hadseregének összetételére is hatással van, hiszen a mai szövetséges lehet a holnapi ellenség.

Az eredeti, szépen illusztrált, angol nyelvű pdf letölthető: Know Your Enemy - Brandenburg