2015. január 27., kedd

Ismerd az ellenségedet! - Német-római Birodalom


Miután vereséget szenvedett a harminc éves háborúban lényegesen csökkent a birodalmi haderő létszáma. Néhány alakulatot a török határra vezényeltek, mások a spanyol hadsereg itáliai és németalföldi harcait támogatták. Mindösszesen 9 gyalogezred, 9 vértes ezred, és egy dragonyos ezred maradt továbbra is szolgálatban, valamint az állandó határvédő erők a török határon.

Ezen megoldásnak köszönhetően a Birodalom számos tapasztalt katonát és tisztet tartott szolgálatban, akik egy esetleges konfliktus esetén az új hadsereg magját képezhették. Amikor 1656-ban megszületett a döntés, hogy egy expedíciós hadtestet küldenek Lengyelországba, a meglévő egységek alkották a magját. A svéd ellenes koalícióhoz csatlakozás magától értetődően a birodalmi haderő jelentős növekedéséhez vezetett: 12 gyalogezred, 10 vértes ezred és 2 dragonyos ezred vett rész csak a lengyel hadjáratban, további ezredek harcoltak (a lengyel kontingens mellett) Svéd Pomerániában és Dániában.


A birodalmi parancsnokok tüzérség által támogatott, erős és jól vezetett gyalogezredekre támaszkodhatnak a harctéren. A lovasság a svéd és brandenburgi reiterekhez hasonlóan felszerelt vértesekből állt, köztük számosan a harminc éves háborúban is harcolt "régi ezredek" veteránjai. A dragonyosok fontos szerepet játszottak a lovas portyák támogatásában és az utánpótlási vonalak biztosításában.  

A Bécsből érkezett parancsok világosak: el kell kerülni a jelentős, tervezett csatákat megőrizve a birodalmi sereg erejét. A toborzási helyüktől távol harcoló alakulatok számára komoly problémát okoz a dezertálás, ami lényegesen csökkentheti a hadjáratban résztvevő egységek létszámát. A felderítés is egyértelmű gondokkal küzd, mivel a sereg nélkülözi a könnyűlovasságot, amit nem rendeltek a lengyel frontra.

Az eredeti angol nyelvű pdf letölthető innen: Know Your Enemy - The Holy Roman Empire

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése