2015. március 8., vasárnap

Ismerd az ellenségedet! - Brandenburg - Poroszország


Az "Özönvíz" időszakában a brandenburgi hadsereg két külön részre volt osztható: az egyikhez a Brandenburgban alakult egységek tartoztak, a másikat a Porosz Hercegség területi védereje alkotta - ahol a hatalmat szintén a brandenburgi választófejedelem gyakorolta. A brandenburgi hadsereg 1644-től kezdődően átalakuláson ment keresztül, melynek célja a zsoldosokból álló állandó haderő hatékonyságának növelése és fejlesztése volt. Másrészről a porosz területi véderő, mely paraszti gyalogosokból, nemesi felkelő lovasokból, és kerületi dragonyosokból állt, kis létszámú, rosszul felszerelt és gyengén kiképzett volt, alkalmatlannak bizonyulva arra, hogy megfelelően ellássa feladatait. 1655-ben sietős modernizációnak indult a Porosz Hercegség hadserege: a független századokból ezredeket alakítottak, néhány egység létszámát sorozással és összeírással egészítették ki. Az Özönvíz alatt számos esetben küldték a brandenburgi zsoldos ezredeket Poroszországba, ahol komoly támogatást nyújtottak a választófejdelem erőinek. 1656-ban Brandenburg-Poroszország hadereje 14000 főt számlált, ez a szám tovább növekedett a háború végére.


A három fő alakulatot a gyalogság, a reiterek és a dragonyosok képezték, ezredekbe és több századból álló svadronokba (félezredekbe) szervezve. A zsoldos ezredekből álló reguláris hadon kívül a hadsereg nagy részét a rosszabb kiképzéssel és felszereléssel rendelkező porosz milícia és a területi csapatok tették ki. A brandenburgi hadsereg a jó harcértékű reguláris pikás-lőfegyveres gyalogságra és a porosz muskétásokra számíthat a harcmezőn. A lovasság a reguláris reiterekből és a valamivel kisebb harcértékű porosz reiterekből áll. A hadsereg részét képezik még a dragonyosok és a könnyű és közepes tüzérség is.

A választófejedelmi haderő bizton számíthatott ékesszóló, minden hájjal megkent diplomatáira is, akik sokszor több sikert arattak a tárgyalóasztalnál, mint a muskéták és ágyúk a csatatéren. Mindemellett a hadsereg mindig is a Porosz Hercegség védelmére kellett, hogy fókuszáljon, ami nagyban befolyásolta taktikáját. Szövetségi rendszereit váltogatva  a választófejedelem hadseregének összetételére is hatással van, hiszen a mai szövetséges lehet a holnapi ellenség.

Az eredeti, szépen illusztrált, angol nyelvű pdf letölthető: Know Your Enemy - Brandenburg

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése