2015. március 25., szerda

Szabályok 2. - Egységek

A játék egyes szintjein a figurák különböző csoportjait irányíthatja a játékos: az úgy 45-50 főt jelképező talpakból álló átlag 150 fős egységeket, egységekből álló svadronokat, svadronokból álló ezredeket, ezredekből álló hadosztályokat és hadosztályokból álló hadseregeket. Megjegyzem, hogy jelenleg a hadosztály a legfelső szint, ami pont elégnek is tűnik egy pár órás minden fegyvernemet felvonultató izgalmas csatához.

Az egységek típusai:

Gyalogság - gyalog felvonuló és harcoló csapatok: pikások, muskétások, gyülevész hadak, stb.

Lovasság - lovon felvonuló és harcoló csapatok (különböző lóállománnyal- mozgástávval):

   Könnyű lovasság - könnyű lovasságnak megfelelő jellemzőkkel, nyílt rendben manőverezik és harcol (manővernél előny, harcnál hátrány), 360 fokos látószöggel, elvágtathat a rohamozók elől, például: tatár harcosok

   Lovasság - zárt rendben manőverezik és harcol (manővernél nem olyan jó, harcnál jó), 180 fokos látószöggel, például: reiterek
                     
   Elit lovasság - nyílt rendben és zárt rendeben is manőverezhet, harcolhat, ahogy előnyösebb nekik, képes közvetlenül a roham végén összezárni 180 fokos látószög, például: szárnyas huszárok

Dragonyosok - lovon felvonuló, gyalog harcoló alakulatok, a különböző fázisoknak megfelelően lovasként illetve gyalogosként kell kezelni, ismét lóra szállhatnak, ha őrzik a lovaikat. Például: a különböző nemzetek dragonyosai, zaporozsjei lovasság.

Tüzérség - különféle űrméretű lövegek: könnyű, közepes, nehéz ütegek. Fogatolva vagy telepítve, tüzelésre készen szerepelnek a játékban.

Szekerek - szekerek, szekérvárak, többnyire fegyveresekkel és ágyúkkal megrakva.

Parancsnokok - nem egységek, de képesek függetlenül tevékenykedni a harcmezőn, valamint a parancsnokságuk alatt álló egységekhez csatlakozhatnak. Két fő csoportjuk a senior (hadosztály parancsoktól felfelé) és a junior parancsnokok (ezredestől lefelé).


Az egységek jellemzői:

Név: történelmi vagy fiktív elnevezés.

Mozgás (M): az egy kör alatt megtehető távolság centiméterben: X (pl. 10) / Y (pl. 5) formátumban, ahol X (10 cm) a normál mozgás X+Y (15 cm) pedig a roham vagy menekülés távja.

Közelharc (CC): közelharci eredményesség, a szám a talpanként dobható kockák számát jelenti, általában 1 vagy 2.

Lövés (St): az egység tűzereje,  a szám a talpanként dobható kockák számát jelenti, általában 1 vagy 2, tüzérségnél változatosabb a helyzet.

Páncélzat (A): a találatokkal szembeni ellenállás - pl. sima ruha (2), lemezpáncél (8).

Morál (M): az egység pánik és stressztűrő képessége gyávától a rettenthetetlenig négy szinten (4-7).

Képzettség (S): a kiképzés és a fegyelem szintje három különböző csoportba sorolja az egységeket: újonc, kiképzett, veterán (3-5).

Felszerelés: az egység fegyverzete és felszerelése, rengeteg különféle történelmileg megalapozott lehetőséggel (különféle kézifegyverek, kopják, tűzfegyverek saját jellemzőkkel).

Különleges szabályok: az egység sajátos jellemzőjének, képességének megjelenítésére szolgáló szabály, például: össztűz, jó taktikai fegyelem, színlelet menekülés.

Tűrőképesség: a talp által megjelenített létszám alapján az elszenvedhető veszteséget jelképezi, általában 3, vagyis a harmadik sebzésnél le kell venni a talpat.

A rendelkezésre álló jellemzők alapján, elméletileg bármelyik történelmi egység hangulatosan megjeleníthető a játékban a pocsék fegyverzetű fosztogató tatár csőcseléktől az elit svéd gyalogos ezredig.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése