2015. február 21., szombat

Ismerd az ellenségedet! - Krími Tatár Kánság


"Oly dolog a tatárokkal harcolni, mint az égen szálló madarakat üldözni..." - tartja a mondás, remekül ábrázolva a Krími Kánság haderejének jellegzetes harcmodorát. A tatárok az "üss rajta és állj odébb" taktikák mesterei. Könnyedén felzárkózva, nyílzáport zúdítanak ellenfelükre, majd attól függően, hogy meg tudták-e törni lövészetükkel, megrohamozzák a rendezetlen ellenséges sorokat, pánikot keltve és kardélre hányják őket, vagy gyorsan visszavonulnak.

Mozgékonyságuknak és sebességüknek köszönhetően a tatár lovasság a legtöbb ellenséges lovas alakulat számára elérhetetlen. Mielőtt a lassú nyugati típusú lovasság (reiterek), vagy a fegyelmezetlen feudális alapon szervezett lovasság (lengyel nemesi felkelés, vagy muszkovita bojárok) támadni tudna, már körülvették és a becsapódó nyilak záporában részben meg is törték őket. A tatárok hírhedt könyörtelensége, kegyetlensége és aljassága, pánikot és rettegést kelt más hadseregek irreguláris egységeiben.


Sajnálatosan a tatárok csak könnyű nomád lovasok, ezért ha olyan ellenséggel kerül sor közelharcra, melynek sorai még rendezettek, szinte lehetetlenné válik a tatár harcosok dolga: a tatár lovasok - beleértve lovasságuk elitjét is - képtelenek ellenállni egy ilyen összecsapás során. Ezen felül a tatárok tartanak a tűzfegyverektől, ha rövidtávról tüzelnek rájuk, gyakran pánikba esnek és elfutnak.

Tisztában lévén erősségeikkel és hiányosságaikkal a tatár parancsnokok a meglepetés erejére támaszkodva, oldalba támadva, vagy lesből rajtaütve még a csata kezdete előtt megkísérelték kimanőverezni ellenfeleiket.

A tatárok komoly hiányt szenvednek a tüzérség és a gyalogság terén. Gyalogos alakulataik csak a kán vezetése alatt hadba szálló a teljes haderőt magában foglaló hadseregben vonulnak fel. Ennek eredményeként jól beásott ellenséges gyalogsággal szemben a tatároknak rendszerint esélyük sincs.

A hordát irányító játékosnak nagyon körültekintően kell előkészítenie a közelgő ütközetet - számos felderítőt kiküldve, hogy átkarolhassa az ellenséget, ki kell használnia a tatárok legfőbb erősségét: a képességet, hogy nyílt rendben harcolhatnak.

Az eredeti, szépen illusztrált, angol nyelvű pdf letölthető innen: Know Your  Enemy - Crimean Chanate

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése